I dybden med asfaltskæring

Med vores dieseldrevne maskiner diamantskærer vi i asfalt såvel som beton i dybder ned til 40 cm.
Asfaltskæring med dieseldrevne maskiner bør kun foregå under åben himmel eller i større bygninger med mulighed for kraftig udluftning.

Vi tænker miljøet ind i vores arbejde

Vores asfaltskæringsmaskiner er udstyret med Purifi filter og udleder derfor ingen partikler.
Fordelen ved anvendelse af dieselsav i forhold til eldrevne gulvsave er prisen, og det kan derfor anbefales, at anvende dieselsave til betonskæring, hvor det er muligt.

Asfaltskæring
Asfaltskæring