Brandt Diamants behandling af kundedata

Som led i indgåelsen af en aftale om udførelse af en arbejdsopgave behandler Brandt Diamant A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Brandt Diamant A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

  • Brandt Diamant A/S, cvr nr 14 36 79 42, Guldalderen 40, 2640 Hedehusene
  • Telefon 70 26 33 60 – mail post@brandtdiamant.dk

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne fremsende tilbud, udføre bestilte arbejdsopgaver samt fremsende faktura. 

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig. 

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte arbejdsopgave. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig ved tilbagevendende arbejdsopgaver af samme type.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til vores underleverandører, offentlige myndigheder og rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Til brug opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Brandt Diamant A/S almindelige personoplysninger om dig hos - f.eks. de kommunale byggemyndigheder, Tryg Garanti og samarbejdspartnere til affaldshåndtering.

Brandt Diamant A/S vil opbevare dine personoplysninger i 5 år, dog minimum indtil arbejdsopgaven er afsluttet og endeligt betalt. I forbindelse med tilbud gemmes dine persondata i 2 år, for altanopgaver 5 år. 

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Brandt Diamant A/S behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Brandt Diamant A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.