Certificeret efter ISO 9001 standarder

Certificeringen kommer som en naturlig del af vores konstante fokus på at udføre vores arbejde så effektivt og miljørigtigt som muligt og samtidig kunne dokumentere hver eneste arbejdsgang fra ordren kommer ind, til arbejdet er udført.

Det betyder bedre arbejdsgange internt samt en større gennemsigtighed over for vores kunder - og dermed også en bedre kundeservice.

Samtidig sikrer vi en bedre vidensdeling, og at denne viden bliver i virksomheden - også når en medarbejder rejser.

Helt konkret betyder certificeringen, at vi kan deltage i udbudsrunder, som andre ikke kan, når der stilles krav til dokumentation og certificering.

Certificeringsordningen omfatter som en vigtig del DDS (Dansk Drikkevands Sikkerhed), der er indført af Miljøstyrelsen, og som alle forsyningsselskaber skal overholde.

I forbindelse med certificeringen har vi bevist, at vi kan arbejde både systematisk og logisk med de procedurer, der er strengt nødvendige for at sikre og bevare kvaliteten af drikkevandet.

Certificeret_diamantskæring