Til mange opgaver bruger vi støjsvage klinger

Diamantskæring, diamantboring, asfaltskæring samt wireskæringer er som udgangspunkt arbejde, der støjer meget, men hos Brandt Diamant kan vi tilbyde at diamantskære med støjsvage klinger. Praktisk betyder det en reduktion af top-støjen på 15-20 db, men det opfattes som om, at støjen bliver halveret. Det betyder en række fordele for dig som kunde:

  • Langt mindre støjgener fra diamantskæringen
  • Mulighed for at lægge arbejdet i dagtimerne
  • Bedre arbejdsmiljø - for dine og vores medarbejdere
  • De mest moderne og effektive klinger

Diamantklingerne og teknikken har vi udviklet i tæt samarbejde med hovedleverandøren

Efterfølgende fik vi udarbejdet en rapport i samrarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Alectia. I den bliver de nye og de gamle klinger sammenlignet.

Kontakt os for at se rapporten og høre, hvordan de støjsvage klinger kan være en fordel for dig